Przetwarzanie danych
Trwa przetwarzanie danych. Proszę czekać...

Szablony Bilansu oraz RZiS w formacie *.xls


Szablony Bilansu oraz RZiS w formacie *.xls
Szablony ułatwiają import danych do systemu.UWAGA! W szablonach Bilansu oraz RZiS należy wprowadzić dane w kolumnach, pamiętając o zdefiniowaniu w pierwszym wierszu nazw okresów.
Można wprowadzić maksymalnie 13 okresów.
W szablonach nie można dopisywać nowych wierszy oraz zmieniać ich kolejności.

Pytania prosimy kierować na adres: pomoc@eanaliza.pl


Przeglądaj
Przeglądaj


Formaty importowanych plików:

*.pdf - pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji porównawczej generowane przez systemy księgowe Symfonia lub Comarch Optima.
Dokumenty nie mogą być skanowane !
Import plików z formatu *.pdf polega na przetworzeniu obrazu na format liczbowy. Aby uniknąć błędów podczas wczytywania danych, ważne jest, aby pliki importowane do systemu eanaliza.pl były generowane przez systemy księgowe, a nie były skanowanymi dokumentami. Skanowanie dokumentów w sposób znaczący zmienia format graficzny pliku w odniesieniu do wzorców jakimi są pliki generowane przez systemy księgowe.
*.xls(x) - pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji porównawczej wygenerowane z systemów księgowych Symfonia lub Comarch Optima.
*.xls(x) - pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzone z wykorzystaniem szablonów importu danych dostępnych w systemie eanaliza.pl.