Analizuj swoje finanse i wyprzedź konkurencję!

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Aktualizacja wskaźników branżowych

W dniu 26 lutego 2019 r. baza danych systemu eanaliza.pl została zasilona danymi dotyczącymi wskaźników branżowych, obliczonymi na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Obliczone zostały dane dotyczące wskaźników branżowych opartych na danych rocznych i kwartalnych dostępnych za pośrednictwem Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji za lata 2008-2018. Dane te dotyczą jednostek terytorialnych oraz branż (sekcji PKD), dla których Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane finansowe.

Wskaźniki branżowe dostępne w systemie eanaliza.pl pochodzą z portalu https://wskaznikibranzowe.pl.

Przykładowy widok porównania wartości wskaźnika branżowego w stosunku do wartości wskaźnika osiąganego przez firmę w systemie eanaliza.pl :

Przykładowy widok porównania wartości wskaźnika branżowego w stosunku do wartości wskaźnika osiąganego przez firmę w systemie eanaliza.pl

Czy wiesz jak prezentuje się firma na tle swojej branży?

System eanaliza.pl na podstawie danych zgromadzonych w sprawozdaniach finansowych - bilansie i rachunku zysków i strat - wyliczy wskaźniki finansowe i porówna je do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN