Pomoc

Dodatkowe wskaźniki

System eanaliza.pl oferuje grupę podstawowych wskaźników analitycznych, dostępnych bezpośrednio po rejestracji konta. Zakres analizy można rozszerzyć w dowolnym czasie o wskaźniki dodatkowe, dostępne w systemie.

Ekran zawiera listę dodatkowych wskaźników dostępnych w systemie wraz z możliwością dodania ich do raportów. Wybierając wskaźniki dodatkowe poprzez ich odznaczenie w kolumnie Dodaj do raportu zmieniamy wzorzec wyglądu analizy. Kolejne sporządzane analizy będą zawierały wybrane wskaźniki dodatkowe.

Wskazanie kursorem myszy nazwy wskaźnika wyświetla informację na temat definicji wskaźnika, wzoru obliczeniowego oraz interpretacji wyników.

OPERACJE:

    • Dodaj do raportu – dzięki tej opcji można wybrać dodatkowe wskaźniki poprzez zaznaczenie ich w kolumnie Dodaj do raportu. Wybrane wskaźniki pojawią się w podglądzie wyników analizy w grupach, do których są przypisane.