Pomoc

Edycja danych - korekta analizy

Edycja analizy to funkcjonalność umożliwiająca w prosty oraz szybki sposób dokonanie korekty danych wprowadzonych do systemu.

Podczas edycji analizy (w poszczególnych etapach jej wykonania) można dokonać następujących korekt:

 • Nazwa i okresy analizy.
  Zmienić można następujące dane:
  • Nazwę analizy – zmiana nazwy analizy spowoduje, że skorygowana analiza zostanie zapisana jako nowy raport. Raport, na bazie którego została wykonana edycja danych, pozostanie w WYNIKACH bez zmian. Nowa nazwa musi być unikalna.
  • Jeżeli nazwa analizy nie ulegnie zmianie, raport na bazie którego wykonano edycję danych, zostanie zastąpiony nowymi danymi, uwzględniającymi dokonane korekty.

  • Przypisanie analizy do innego Klienta,
  • Nazwy okresów,
  • Długości okresów,
  • Pozycję okresów.
 • Zatwierdź dane analitycznego rachunku zysków i strat.
  Dane zawarte w rachunku zysków i strat zostaną udostępnione do edycji w celu dokonania ewentualnej korekty ich wartości. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.
 • Zatwierdź dane bilansu analitycznego.
  Dane zawarte w bilansie zostaną udostępnione do edycji w celu dokonania ewentualnej korekty ich wartości. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.
 • Wprowadź informacje uzupełniające.
  Informacje uzupełniające zostaną udostępnione do edycji w celu dokonania ewentualnej korekty ich wartości. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.
 • Wyniki analizy.
  Informacja końcowa na temat przeprowadzonych obliczeń systemu eanaliza.pl.

OPERACJE:

  • Dalej – umożliwia przejście do kolejnego kroku edycji analizy.
  • Wstecz – umożliwia powrót do poprzedniego kroku edycji analizy.
  • Przejdź do wyników – umożliwia przejście do listy wykonanych analiz.