Pomoc

Informacje

Ekran zawiera informacje odnoszące się do wprowadzanych zmian w raporcie, począwszy od jego utworzenia. Rejestrowane są dane takie jak: data aktywności, typ aktywności oraz który z Użytkowników dokonał zmian w raporcie.

  Rodzaje rejestrowanej aktywności:

  • Utworzenie analizy,
  • Powstanie błędu,
  • Poprawienie błędu,
  • Zignorowanie błędu,
  • Edycja analizy,
  • Zapis wzorca dla analizy,
  • Utworzenie komentarza,
  • Edycja komentarza.

Informacje zawarte w tym ekranie ułatwiają śledzenie wprowadzanych zmian oraz kontrolę nad wykonywanymi zmianami. Ułatwiają również pracę wieloosobową nad raportem.

OPERACJE:

  • Filtruj wyniki - opcja ułatwia wyszukiwanie danych w tabeli. Dane można filtrować po dacie aktywności (od – do), typie aktywności oraz po Użytkownikach.