Pomoc

Klienci

Ekran zawiera dane klientów, dla których mogą być realizowane analizy w ramach bieżącego konta oraz listę użytkowników i obserwatorów którzy posiadają dostęp do tych danych.

Liczbę możliwych do zdefiniowania klientów ogranicza wybrany pakiet usługi. Limit związany z liczbą klientów w ramach pakietu można powiększyć.

OPERACJE:

    • Dodaj klienta – możliwość definiowania nowych klientów w ramach konta.
    • Edytuj klienta – umożliwia zmianę konfiguracji klienta zdefiniowanego.
    • Usuń – usuwa klienta z bieżącego konta.