Pomoc

Mój profil

  Ekran zawiera wszystkie dane, jakie zostały zdefiniowane podczas rejestracji konta:

  • Dane identyfikujące Użytkownika (imię i nazwisko), login (email), data utworzenia konta oraz data ostatniego logowania,
  • Dane Właściciela konta zdefiniowanego podczas rejestracji jako firma lub osoba prywatna. Informacje te stanowią domyślne dane do wystawienia faktury VAT. Można zdefiniować inne dane do faktury.
  • Logo firmy – importowany plik w formacie *.png, *.jpg lub *.gif który będzie służył do personalizacji raportów.
  • Domena – jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeną firmową, wtedy dla powyższej domeny można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników. Wszyscy nielimitowani użytkownicy muszą posiadać adresy mailowe z powyższej domeny. Funkcjonalność nie jest aktywna w przypadku stosowania domen globalnych.

OPERACJE:

  • Zmiana danych – system umożliwia zmianę danych identyfikujących Użytkownika (imię i nazwisko), nazwa firmy, adres oraz NIP (w przypadku firm lub organizacji). Każdorazowa zmiana danych musi zostać potwierdzona poprzez przycisk Zapisz.
  • Przekaż uprawnienia Właściciela Konta – opcja niezbędna w przypadku zmiany osób zarządzających usługą. Uprawnienia Właściciela można przekazać innemu zdefiniowanemu Użytkownikowi.
  • Inne dane do faktury VAT – możliwość zmiany danych, dla których zostanie wystawiona faktura VAT.
  • Dodaj logo / Edytuj logo – wprowadzenie do systemu logotypu firmy lub zmiana bieżącego. Importowany plik będzie służył do personalizacji raportów. Logo musi posiadać format *.png, *.jpg lub *.gif,