Pomoc

Nowa analiza

Podstawą utworzenia raportu analizy finansowej są dane bazowe w postaci bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacje uzupełniające.

Sporządzenie raportu odbywa się w sposób następujący:

 • Wybierz sposób wprowadzania danych.
  System eanaliza.pl umożliwia samodzielne wprowadzenie danych lub import danych z plików generowanych przez systemy księgowe Symfonia oraz Comarch Optima w formatach *.pdf lub *.xls(x). Można również wykorzystać szablony bilansu oraz rachunku zysków i strat w formacie *.xls dostępne w systemie eanaliza.pl.
 • Import bilansu oraz rachunku zysków i strat.
  Użycie przycisku PRZEGLĄDAJ powoduje otwarcie okna dialogowego, które umożliwia wybór plików z danymi. Należy wskazać lokalizację plików z bilansem, a następnie z rachunkiem zysków i strat. Dane zostaną automatycznie wczytane do systemu.
  Krok ten jest pomijany w przypadku ręcznego wprowadzania danych.
 • Nazwa i okresy analizy.
  Aby sporządzić Analizę należy określić:
  • Nazwę analizy – nazwa musi być unikalna.
  • Przypisanie analizy do Klienta – ułatwi sortowanie i wyszukiwanie analizy w zakładce WYNIKI. Umożliwi również przypisanie analizy do Użytkowników posiadających uprawnienia do obsługi Klienta.
  • Nazwę okresów – system automatycznie wczytuje nazwy okresów podczas importu danych z plików. Można dokonać zmiany nazwy okresów.
  • Długość okresów – wartość określana w dniach. Przyjęta standardowo w ilości 360 dni. Długość okresu jest istotna, gdyż wartość ta jest uwzględniana podczas obliczania wskaźników finansowych. Można dokonać zmiany długości okresów.
  • Pozycję okresów – umożliwia zmianę kolejności okresów.
  • Wybór okresów dołączanych do analizy – standardowo odznaczone są wszystkie okresy.
 • Zatwierdź dane analitycznego rachunku zysków i strat.
  Wprowadź dane rachunku zysków i strat w przypadku ręcznej edycji.
  Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność.
 • Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych. Jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

 • Zatwierdź dane bilansu analitycznego.
  Wprowadź dane bilansu w przypadku ręcznej edycji.
  Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność.
 • Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych. Jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

 • Wprowadź informacje uzupełniające.
  Należy uzupełnić dane dotyczące zaciągnięcia kredytów długoterminowych i krótkoterminowych w poszczególnych okresach.
 • Wyniki analizy.
  Informacja końcowa na temat przeprowadzonych obliczeń systemu eanaliza.pl.

OPERACJE:

  • Dalej – umożliwia przejście do kolejnego kroku sporządzania analizy. Użycie tej opcji po edycji danych bilansu lub rachunku zysków i strat zapisuje wprowadzone zmiany oraz przechodzi do kolejnego ekranu.
  • Wstecz – umożliwia powrót do poprzedniego kroku sporządzania analizy.
  • Dodaj okres – opcja dostępna podczas ręcznej edycji danych.
  • Edytuj dane – umożliwia edycję importowanych danych zarówno bilansu, jak i rachunku zysków i strat.
  • Przejdź do wyników – umożliwia przejście do listy wykonanych analiz.