Pomoc

Obserwatorzy

Obserwator to rodzaj ograniczonego dostępu do konta. Posiada uprawnienia jedynie do przeglądania danych. Ekran zawiera dane Obserwatorów, którzy posiadają dostęp do bieżącego konta. Oprócz podstawowych danych Obserwatorów, takich jak imię i nazwisko wraz z adresem email, datą utworzenia konta i datą ostatniego logowania znajduje się lista Klientów, do których poszczególni Obserwatorzy posiadają dostęp.

Liczbę możliwych do zdefiniowania Obserwatorów ogranicza wybrany pakiet usługi. Limit związany z liczbą Obserwatorów w ramach pakietu można powiększyć.

OPERACJE:

    • Dodaj Obserwatora – możliwość definiowania nowych Obserwatorów w ramach konta. Każdy nowy Obserwator otrzyma informację drogą mailową na temat otrzymanych uprawnień wraz z hasłem do pierwszego logowania. W przypadku, gdy nowy Obserwator w ramach konta posiada już zdefiniowany dostęp do systemu eanaliza.pl będzie mógł korzystać z nowych uprawnień bez konieczności przelogowania. Nowe uprawnienia będą widoczne w Moje konta.
    • Edytuj Obserwatora – umożliwia zmianę konfiguracji Użytkownika zdefiniowanego.
    • Usuń – usuwa uprawnienia dostępu Obserwatora do bieżącego konta.

PRACA NA KILKU KONTACH:

System eanaliza.pl umożliwia pracę na wielu kontach bez konieczności przelogowania. Każdy Użytkownik posiada domyślnie dostęp do jednego konta. Użytkownik może założyć kolejne konto (np. dla innej firmy) lub otrzymać uprawnienia dostępu do innego konta.