Wybierz pakiet odpowiadający Twoim potrzebom i zarejestruj konto

Analityk

Rozwiązanie dla analityków finansowych świadczących usługi dla klientów zewnętrznych

199,00 zł netto

244,77 zł brutto
miesięcznie

 • Liczba użytkowników: 3
  • Liczba użytkowników, którym można przypisać uprawnienia dostępu do konta. Jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeny firmowej, wtedy można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników w ramach tej domeny.
 • Liczba analiz: Brak limitu
  • W pakiecie Analityk, liczba analiz finansowych jakie można wykonać w okresie miesiąca abonamentowego nie jest limitowana.
 • Maksymalna liczba analizowanych okresów: 8
  • W ramach pakietu można tworzyć raporty wielookresowe, zawierające maksymalnie 8 okresów obrachunkowych.
 • Okres archiwizacji danych: 36 miesięcy
  • Okres przez jaki będą przechowywane dane po zaprzestaniu korzystania z systemu.
 • Standing finansowy
  • System pozwala na szybką kontrolę oraz monitoring standingu finansowego, czyli oceny wartości kluczowych wskaźników analitycznych osiąganych przez przedsiębiorstwo.
 • Porównanie do wskaźników branżowych
  • System pozwala porównać wyniki finansowe firmy do wskaźników branżowych. Wskaźniki branżowe prezentowane w systemie eanaliza.pl zostały obliczone na bazie danych finansowych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i podlegają stałej aktualizacji.
 • Korekta istniejącej analizy
  • Korekta analizy to funkcjonalność umożliwiająca w prosty oraz szybki sposób dokonanie korekty danych wprowadzonych do systemu.
 • Rozszerzenie analizy o kolejne okresy
  • Analizy finansowe można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi.
 • Tworzenie raportów *.pdf
  • Tworzenie własnego zakresu analizy poprzez definiowanie i dołączanie do raportów: wykresów, komentarzy, wskaźników dodatkowych oraz własnych.
 • Standardowa personalizacja raportów
  • Personalizacja raportów obejmuje umieszczenie danych firmy w raportach analiz wraz z logotypem.
 • Liczba klientów: 500
  • Liczba klientów, dla których można tworzyć analizy finansowe.
 • Liczba obserwatorów: 200
  • Liczba obserwatorów, którym można przypisać ograniczone uprawnienia dostępu do konta (podgląd analiz i raportów).
 • Tworzenie raportów *.csv i *.xlsx
  • Generowanie raportów analiz finansowych w formacie *.csv i *.xlsx.
 • Rozszerzona personalizacja raportów
  • Personalizacja obejmuje umieszczenie w raportach danych firm (klientów), dla których sporządzane są analizy finansowe wraz z ich logotypami.
 • Dodanie komentarza do analizy
  • Sporządzając raporty można zamieścić swoje uwagi, wnioski oraz rekomendacje dotyczące analizy finansowej dla każdej grupy danych.
 • Dodatkowe wskaźniki finansowe
  • Dodatkowe wskaźniki analityczne stanowią rozszerzenie wybranych grup wskaźników dostępnych w systemie. Pogłębiają ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Własne wskaźniki finansowe
  • Definiowanie własnych wskaźników oraz dołączanie ich do raportów.
 • Analiza konkurencji [nowość]
  • System umożliwia wybór klientów, których analizy stanowić będą źródło danych do analizy konkurencji własnego przedsiębiorstwa.
 • Modele predykcji bankructwa
  • System umożliwia ocenę zagrożenia upadłością firmy na podstawie analizy dyskryminacyjnej opartej na modelach predykcji bankructwa.
 • Model Beneisha
  • System umożliwia ocenę prawdopodobieństwa manipulacji dokumentów finansowych firmy na podstawie analizy modelu Beneisha.
 • Monitorowane wskaźniki
  • System umożliwia określenie zakresu monitorowanych wskaźników na podstawie dostępnych wskaźników podstawowych, dodatkowych oraz własnych.
 • Dane uzupełniające
  • System umożliwia definiowanie dodatkowych danych uzupełniających, na podstawie których możliwe jest tworzenie własnych wskaźników analitycznych.

Analitycy finansowi mają możliwość badania sytuacji finansowej swoich klientów w sposób prosty, szybki i kompleksowy, uwzględniając modele predykcji bankructwa lub detekcję manipulacji danych finansowych.

System eanaliza.pl oferuje:

 • nieograniczoną liczbę wykonywanych analiz,
 • wieloosobowy i zróżnicowanych pod względem uprawnień dostęp do danych,
 • personalizowane raporty w postaci plików pdf, xls, csv oraz możliwość uzupełniania własnych raportów o wykresy i tabele tworzone w aplikacji eanaliza.pl,
 • udostępnienie analiz Klientom wraz z odpowiednim dostępem do danych,
 • zamieszczanie komentarzy odnoszących się do całej analizy jak i do poszczególnych grup danych wraz z możliwością ich umieszczania w raportach,
 • rozszerzanie analizy o własne wskaźniki, dedykowane wybranym klientom,
 • analizę sytuacji finansowej firm na podstawie modeli dyskryminacyjnych i predykcyjnych,
 • ocenę prawdopodobieństwa manipulacji danych finansowych w przedstawianych sprawozdaniach,
 • definiowanie własnego zakresu monitorowanych wskaźników.

 

 

PL / EN