Wybierz pakiet odpowiadający Twoim potrzebom i zarejestruj konto

Firma

Rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą/firmę

19,00 zł netto

23,37 zł brutto
za pakiet 4 analiz

 • Liczba użytkowników: 1
  • Liczba użytkowników, którym można przypisać uprawnienia dostępu do konta. Jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeny firmowej, wtedy można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników w ramach tej domeny.
 • Liczba analiz: 4
  • Domyślna liczba analiz finansowych jakie można wykonać w ramach ceny pakietu. Okres, w którym można wykorzystać dostępne analizy nie jest ograniczony.
 • Maksymalna liczba analizowanych okresów: 4
  • W ramach pakietu można tworzyć raporty wielookresowe, zawierające maksymalnie 4 okresy obrachunkowe.
 • Okres archiwizacji danych: 12 miesięcy
  • Okres przez jaki będą przechowywane dane po zaprzestaniu korzystania z systemu.
 • Standing finansowy
  • System pozwala na szybką kontrolę oraz monitoring standingu finansowego, czyli oceny wartości kluczowych wskaźników analitycznych osiąganych przez przedsiębiorstwo.
 • Porównanie do wskaźników branżowych
  • System pozwala porównać wyniki finansowe firmy do wskaźników branżowych. Wskaźniki branżowe prezentowane w systemie eanaliza.pl zostały obliczone na bazie danych finansowych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i podlegają stałej aktualizacji.
 • Korekta istniejącej analizy
  • Korekta analizy to funkcjonalność umożliwiająca w prosty oraz szybki sposób dokonanie korekty danych wprowadzonych do systemu.
 • Rozszerzenie analizy o kolejne okresy
  • Analizy finansowe można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi.
 • Tworzenie raportów *.pdf
  • Tworzenie własnego zakresu analizy poprzez definiowanie oraz dołączanie wykresów do raportów.
 • Standardowa personalizacja raportów
  • Personalizacja raportów obejmuje umieszczenie danych firmy w raportach analiz wraz z logotypem.

Przedsiębiorca nigdy jeszcze nie miał możliwości wykonywania analiz finansowych w tak łatwy, intuicyjny i kompleksowy sposób.

System eanaliza.pl oferuje:

 • nieograniczony czas na wykonanie 4 analiz dostępnych domyślnie w cenie pakietu,
 • możliwość wykorzystania sprawozdań finansowych generowanych przez systemy księgowe używane w Twojej firmie,
 • standing finansowy czyli wizualną prezentację wartości podstawowych wskaźników finansowych,
 • porównanie osiągniętych wyników i wskaźników finansowych do danych branżowych, wyliczanych na podstawie raportów GUS,
 • personalizowane raporty w postaci plików pdf oraz możliwość uzupełniania własnych raportów o wykresy i tabele tworzone w systemie eanaliza.pl,
 • dostęp do danych archiwalnych przez 12 miesięcy od daty wykonania ostatniej analizy.

 

 

PL / EN