Skorzystaj z darmowej wersji Edu eanaliza.pl – wzbogać swoje prace i projekty o wykresy i tabele ze wskaźnikami finansowymi

LOGOWANIE DO EDU ▶︎

Edu

Rozwiązanie dla studentów, uczniów i nauczycieli wykorzystujących analizę finansową

BEZPŁATNIE

do celów edukacyjnych

 • Liczba użytkowników: 1
  • Liczba użytkowników, którym można przypisać uprawnienia dostępu do konta.
 • Liczba analiz: Brak limitu
  • W pakiecie Edu, liczba analiz finansowych jakie można wykonać jest nie jest limitowana.
 • Maksymalna liczba analizowanych okresów: 8
  • W ramach pakietu można tworzyć raporty wielookresowe, zawierające maksymalnie 8 okresów obrachunkowych.
 • Okres archiwizacji danych: 12 miesięcy
  • Okres przez jaki będą przechowywane dane po zaprzestaniu korzystania z systemu.
 • Standing finansowy
  • System pozwala na szybką kontrolę oraz monitoring standingu finansowego, czyli oceny wartości kluczowych wskaźników analitycznych osiąganych przez przedsiębiorstwo.
 • Porównanie do wskaźników branżowych
  • System pozwala porównać wyniki finansowe firmy do wskaźników branżowych. Wskaźniki branżowe prezentowane w systemie eanaliza.pl zostały obliczone na bazie danych finansowych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i podlegają stałej aktualizacji.
 • Korekta istniejącej analizy
  • Korekta analizy to funkcjonalność umożliwiająca w prosty oraz szybki sposób dokonanie korekty danych wprowadzonych do systemu.
 • Rozszerzenie analizy o kolejne okresy
  • Analizy finansowe można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi.
 • Tworzenie raportów *.pdf
  • Tworzenie własnego zakresu analizy poprzez definiowanie oraz dołączanie wykresów do raportów.
 • Liczba klientów: 10
  • Liczba klientów, dla których można tworzyć analizy finansowe.
 • Liczba obserwatorów: 20
  • Liczba obserwatorów, którym można przypisać ograniczone uprawnienia dostępu do konta (podgląd analiz i raportów).
 • Tworzenie raportów *.csv i *.xlsx
  • Generowanie raportów analiz finansowych w formacie *.csv i *.xlsx.
 • Rozszerzona personalizacja raportów
  • Personalizacja obejmuje umieszczenie w raportach danych firm (klientów), dla których sporządzane są analizy finansowe wraz z ich logotypami.
 • Dodanie komentarza do analizy
  • Sporządzając raporty można zamieścić swoje uwagi, wnioski oraz rekomendacje dotyczące analizy finansowej dla każdej grupy danych.
 • Dodatkowe wskaźniki finansowe
  • Dodatkowe wskaźniki analityczne stanowią rozszerzenie wybranych grup wskaźników dostępnych w systemie. Pogłębiają ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Własne wskaźniki finansowe
  • Definiowanie własnych wskaźników oraz dołączanie ich do raportów.
 • Modele predykcji bankructwa [nowość]
  • System umożliwia ocenę zagrożenia upadłością firmy na podstawie analizy dyskryminacyjnej opartej na modelach predykcji bankructwa.
 • Model Beneisha [nowość]
  • System umożliwia ocenę prawdopodobieństwa manipulacji dokumentów finansowych firmy na podstawie analizy modelu Beneisha.
 • Monitorowane wskaźniki [nowość]
  • System umożliwia określenie zakresu monitorowanych wskaźników na podstawie dostępnych wskaźników podstawowych, dodatkowych oraz własnych.
 • Dane uzupełniające [nowość]
  • System umożliwia definiowanie dodatkowych danych uzupełniających, na podstawie których możliwe jest tworzenie własnych wskaźników analitycznych.

W wersji edukacyjnej studenci, uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość korzystania z systemu eanaliza.pl do celów naukowych bezpłatnie. Wiedza i umiejętności są kluczem do sukcesów akademickich i zwiększają potencjał zawodowy studentów, dlatego wspieramy naukę oferując wersję edukacyjną systemu eanaliza.pl

System eanaliza.pl w wersji "Edu" oferuje:

 • nieograniczoną liczbę wykonywanych analiz,
 • import opracowanego bilansu oraz RZiS z eKRS lub systemów księgowych i na tej podstawie wykonanie analizy finansowej,
 • wersję demonstracyjną w celu zapoznania użytkownika z funkcjami systemu,
 • weryfikację poprawności dokumentów finansowych,
 • zamieszczanie komentarzy odnoszących się do poszczególnych grup danych wraz z możliwością ich umieszczania w raportach,
 • udostępnienie analiz innym, wskazanym użytkownikom np. nauczycielom,
 • raporty w postaci plików *.pdf, *.xls, *.csv z możliwością uzupełniania o wykresy i tabele tworzone w aplikacji eanaliza.pl, różnicowane zależnie od analizowanej firmy,
 • rozszerzanie analizy o własne wskaźniki, dedykowane wybranym klientom.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia z zakresu analizy finansowej przy użyciu systemu eanaliza.pl lub chciałbyś uczestniczyć w takim szkoleniu to prosimy o kontakt pod adresem edu@eanaliza.pl.

 

 

PL / EN