Zakres

Rentowność - Wprowadzenie

Rentowność jest podstawą oceny efektywności działania przedsiębiorstwa. Do oceny rentowności można wykorzystać wskaźniki, w których relacjonuje się wybraną kategorię zysku prezentowaną w rachunku wyników (zazwyczaj zysku netto) do poziomu sprzedaży, majątku bądź kapitałów własnych. Im wyższe są wartości tak obliczonych wskaźników, tym lepsza jest rentowność działania przedsiębiorstwa. Dla wskaźników nie ma wartości wzorcowych, dlatego podstawą ich oceny w konkretnym przedsiębiorstwie jest analiza zmian wartości w czasie.

W skład grupy wskaźników rentowności wchodzi:

  • Wskaźnik stopy marży brutto,
  • Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS),
  • Wskaźnik rentowności aktywów ROA (stopa zwrotu z aktywów),
  • Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego).