Zakres

Wskaźnik ogólnego zadłużenia pożyczkowego długoterminowego

Sposób obliczania

kredyty i pożyczki długoterminowe / kapitały własne * 100%

Opis wskaźnika

Informacja uzupełniająca względem wskaźnika zadłużenia długoterminowego – o obciążenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości i trend wzrostowy wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako wzrost obciążenia kapitałów własnych koniecznością spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych i w konsekwencji pogorszenie zdolności kredytowej.