Zakres

Wskaźnik ogólnego zadłużenia pożyczkowego

Sposób obliczania

(kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe) / kapitały własne * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik dostarcza informacji uzupełniającej względem wskaźnika zadłużenia ogólnego (dźwigni finansowej) – informuje on o obciążeniu przedsiębiorstwa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych.

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja zmian wskaźnika jest adekwatna do interpretacji wskaźnika ogólnego zadłużenia.
  • Wysokie wartości i wzrost wskaźnika w czasie interpretujemy jako wzrost obciążenia kapitałów własnych z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych, a co za tym idzie – pogorszenie jego zdolności i wiarygodności kredytowej.
  • Niskie wartości i trend spadkowy wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako spadek obciążenia kapitałów własnych z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych, a co za tym idzie – poprawę jego zdolności i wiarygodności kredytowej.