Zakres

Wskaźnik płynności gotówkowej klasyczny

Sposób obliczania

inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje, jaka część zobowiązań krótkoterminowych (bieżących) może być uregulowana natychmiast z posiadanych zasobów gotówki i jej ekwiwalentów, a także innych aktywów pieniężnych, które można relatywnie szybko upłynnić na rynku finansowym (czyli najbardziej płynnych składników aktywów). Dla wskaźnika nie ma wartości wzorcowych – dlatego interpretacji poddaje się zazwyczaj kierunek zmian wartości wskaźnika. Rekomenduje się jednak utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie 10%-20% (z punktu widzenia praktyki zarządzania gotówką).

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako poprawę płynności natychmiastowej, natomiast jego spadek – odpowiednio jako pogorszenie,
    • utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie poniżej 10% interpretujemy jako zagrożenie dla zachowania płynności finansowej.