Zakres

Wskaźnik płynności gotówkowej skorygowany

Sposób obliczania

inwestycje krótkoterminowe / (zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku Wskaźnika płynności gotówkowej klasycznego (płynność I stopnia), pamiętając o skorygowanej wartości zobowiązań krótkoterminowych.