Zakres

Wskaźnik pokrycia odsetek i rat kapitałowych nadwyżką finansową

Sposób obliczania

(zysk netto + amortyzacja) / (rata kapitałowa + odsetki) * 100%

Opis wskaźnika

Przy pomocy tego wskaźnika ocenia się zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia długu (raty kapitałowej i odsetek) z generowanej nadwyżki finansowej (zysk netto + amortyzacja). Badanie wskaźnika jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa związany jest ze wzrostem zobowiązań generujących odsetki (w rozumieniu kosztów finansowych). Jeżeli nadwyżka finansowa nie jest wystarczająca do pokrycia rat kapitałowych i odsetek, przedsiębiorstwo zmuszone jest poszukiwać innych źródeł finansowania obciążeń wynikających z zadłużenia (czyli innych źródeł generowania gotówki w przedsiębiorstwie).

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika poniżej 1 ocenia się negatywnie i interpretuje jako niewystarczalność nadwyżki finansowej (czyli bieżącej gotówki) do obsługi zadłużenia, a więc i wyższa pojemność zadłużeniowa.
  • Im wyższe od 1 są wartości wskaźnika, tym lepsza jest zdolność do obsługi zadłużenia z nadwyżki finansowej.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • spadek wartości wskaźnika (w szczególności spadek poniżej 1) interpretujemy jako zjawisko negatywne, świadczące o tym, że nadwyżka finansowa przedsiębiorstwa (czyli podstawa kreowania bieżącej gotówki) w coraz mniejszym stopniu obsługuje zadłużenie (jej wystarczalność na obsługę zadłużenia spada),
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako zjawisko pozytywne, świadczące o tym, że nadwyżka finansowa przedsiębiorstwa (czyli podstawa kreowania bieżącej gotówki) w coraz większym stopniu obsługuje zadłużenie (jej wystarczalność do obsługi zadłużenia rośnie).