Zakres

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem

Sposób obliczania

(zysk brutto + odsetki) / odsetki * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik bada pokrycie odsetek zyskiem brutto, ponieważ odsetki od kredytów są odliczane od podstawy opodatkowania (a więc pomniejszają wolumen zysku przed opodatkowaniem). Suma zysku brutto i odsetek w liczniku wskaźnika jest odpowiednikiem maksymalnej kwoty, jaką kredytobiorca może zapłacić z tytułu tych odsetek, nie ponosząc strat. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym wyższa jest zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z zobowiązań odsetkowych (i wyższa jego wiarygodność kredytowa i pojemność zadłużeniowa).

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako wzrost zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań odsetkowych,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako spadek zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań odsetkowych.