Zakres

Wskaźnik poziomu kosztów finansowych

Sposób obliczania

koszty finansowe / przychody netto ze sprzedaży

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o udziale kosztów finansowych w przychodach ze sprzedaży, a zatem wskazuje na to, jaka część przychodów ze sprzedaży przeznaczona jest na pokrycie kosztów finansowych (głównie odsetek).

Interpretacja wskaźnika

  • Wartość wskaźnika zależy od wielkości zadłużenia oraz wysokości stopy procentowej kredytu. Wysokie poziomy tego wskaźnika sugerują zbyt wysokie obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako zwiększone obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako ograniczone obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi.