Zakres

Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych

Sposób obliczania

koszty działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o udziale kosztów działalności operacyjnej w przychodach ze sprzedaży, a zatem wskazuje na to, jaka część przychodów ze sprzedaży przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności operacyjnej.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie poziomy tego wskaźnika (powyżej 0,9) sugerują nieprawidłową politykę zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie.
  • Wartości wskaźnika przekraczające 1,00 informują o niewłaściwej sytuacji, w której koszty działalności operacyjnej przewyższają przychody netto ze sprzedaży (podstawowa działalność operacyjna jest deficytowa).
  • Wskaźnik informuje również pośrednio o wysokości marży na sprzedaży. Wyższa wartość wskaźnika (blisko 1,00) sygnalizuje niską wartość marży na sprzedaży.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako podejmowanie nierentownych działań w ramach działalności operacyjnej,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako podejmowanie działań rentownych, obniżających koszty działalności operacyjnej.