Zakres

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)

Sposób obliczania

zysk netto / przychody ze sprzedaży netto * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto rozszerza analizę stopy marży brutto, wskazując na obciążenie przychodów ze sprzedaży netto wszystkimi kosztami działalności, również kosztami wynikającymi z obciążeń podatkowych.

Interpretacja wskaźnika

  • Im niższe są wartości wskaźnika, tym większą wartość sprzedaży przedsiębiorstwo musi zrealizować dla osiągnięcia pożądanego poziomu zysku netto (bo tym większą część przychodów pochłaniają koszty działania).
  • Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie, gdyż wskazują na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.
  • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie, gdyż wskazują na niedostateczną kontrolę poziomu kosztów, co zagraża konkurencyjności.

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.