Zakres

Wskaźnik rotacji należności z tytułu dostaw i usług w dniach

Sposób obliczania

należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy / przychody ze sprzedaży * ilość dni w okresie

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika rotacji należności w dniach pamiętając, że uszczegółowiona została wartość należności.