Zakres

Wskaźnik rotacji należności w dniach

Sposób obliczania

należności krótkoterminowe ogółem / przychody ze sprzedaży * ilość dni w okresie

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji należności w dniach informuje, przez ile dni gotówka jest zamrożona w należnościach (przez ile dni dokonuje się tzw. cykl inkasa należności). Na poziom wskaźnika ma wpływ polityka kredytowania odbiorców stosowana przez przedsiębiorstwo, jak i rozwiązania przyjęte w danej branży.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • spadek rotacji należności w dniach ocenia się pozytywnie i interpretuje jako poprawę zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie (lepsza ściągalność, lepsza polityka kredytowa), a także poprawę płynności finansowej – gotówka szybciej powraca do przedsiębiorstwa,
    • wydłużanie rotacji należności w dniach ocenia się odpowiednio negatywnie i interpretuje jako pogorszenie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie (gorsza ściągalność, gorsza polityka kredytowa), a także pogorszenie płynności finansowej – gotówka dłużej pozostaje poza przedsiębiorstwem.