Zakres

Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach

Sposób obliczania

zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy / przychody ze sprzedaży * ilość dni w okresie

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach pamiętając, że uszczegółowiona została wartość zobowiązań.