Zakres

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów – skorygowany

Sposób obliczania

(kapitały własne – zysk netto) / aktywa * 100%

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja dokładnie jak w przypadku wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów, z tym że ocena bardziej restrykcyjna – nie uwzględnia wpływu zysku netto roku bieżącego na wartość kapitałów własnych (czyli zakłada się, że zysk ten może nie zasilić kapitałów własnych).