Zakres

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

Sposób obliczania

kapitały obce (grupa B) / kapitały własne * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten ma szczególne znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ informuje, ile razy zobowiązania ogółem przewyższają wartość kapitału własnego (jaka kwota zobowiązań przypada na 1 złotówkę kapitału własnego). Wskaźnik określa więc stopień zabezpieczenia ogółu zobowiązań kapitałem własnym (który pełni między innymi funkcję gwarancyjną tj. stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa). Ocenę warto uzupełnić badaniem wskaźników długoterminowego zadłużenia kapitału własnego: wskaźnikiem ogólnego zadłużenia pożyczkowego oraz wskaźnikiem ogólnego zadłużenia pożyczkowego długoterminowego.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika powyżej 1 świadczą o dużym obciążeniu kapitałów własnych kapitałami obcymi.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa (wynikające ze wzrostu poziomu zadłużenia),
    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa.