Zakres

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego

Sposób obliczania

zadłużenie krótkoterminowe / kapitały własne * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik dopełnia analizy wskaźnika zadłużenia ogólnego i zadłużenia długoterminowego i jest interpretowany analogicznie.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości i trend wzrostowy wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujmy jako wzrost obciążenia kapitałów własnych zadłużeniem krótkoterminowym oraz pogorszenie zdolności kredytowej.