Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rentowności działalności operacyjnej: zysk z działalności operacyjnej / (przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, jaka jest relacja zysku z działalności operacyjnej do całości przychodów operacyjnych, a zatem jaka część przychodów operacyjnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (czyli kosztów operacyjnych).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższe wartości wskaźnika, tym wyższa jest rentowność działalności operacyjnej, gdyż koszty podstawowej działalności operacyjnej pochłaniają mniejszą część przychodów z tej działalności.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę rentowności,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie rentowności

Czy wiesz jak obliczyć wskaźnik rentowności działalności operacyjnej?

Wykorzystaj system eanaliza.pl aby ze sprawozdań finansowych firmy otrzymać informację o wartości tego wskaźnika i porównać jego wartość do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN