Pomoc

Wyniki analizy

Użycie tej komendy otwiera listę wykonanych raportów, do których posiadasz dostęp. Dostęp do wyników jest zależny od uprawnień, jakie zostały zdefiniowane (Właściciel konta, Użytkownik lub Obserwator).

Obok unikalnej nazwy raportu znajduje się informacja, który z Użytkowników wykonał raport, data utworzenia i ostatniej modyfikacji raportu, nazwa Klienta, dla którego został wykonany, informacja na temat udostępnienia raportu dla Klienta (Obserwatora) oraz informacja na temat ewentualnych błędów w raporcie.

OPERACJE:

  • Nowa analiza – umożliwia tworzenie nowej analizy.
  • Filtruj wyniki – ułatwia wyszukiwanie raportów. Dane można filtrować po nazwie, dacie utworzenia i modyfikacji lub po Użytkownikach.
  • Udostępnij raport – umożliwia udostępnienie wyników raportu Obserwatorowi, jeżeli jest zdefiniowany. Obserwator to rodzaj ograniczonego dostępu do konta. Posiada uprawnienia jedynie do przeglądania danych.
  • Podgląd - umożliwia podgląd wyników, a tym samym dokonanie ich analizy z wykorzystaniem prezentacji graficznych w postaci wykresów. Podgląd można również uzyskać klikając na nazwę raportu.
  • Edycja - umożliwia dokonania zmian danych wejściowych takich jak bilans oraz rachunek zysków i strat. Skorygowane dane wejściowe zostaną przeliczone ponownie oraz uwzględnione w ekranach podglądu oraz raportach.
  • Rozszerz – umożliwia dołączanie kolejnych okresów obrachunkowych do raportu. Funkcja służy budowie wielokresowych raportów oraz może być wykorzystywana do tworzenia prognoz w okresach przyszłych. Wynikiem tej operacji będzie nowy raport. Raport, na bazie którego sporządzono rozszerzenie pozostanie w liście wyników bez zmian.
  • Generuj PDF - możliwość pobrania raportu w formacie *.pdf. Raport będzie zawierał te wykresy, dla których w ustawieniach poszczególnych wykresów wybrano opcję 'Dołącz do raportu'.
  • Generuj CSV – możliwość pobrania raportu w formacie *.csv. Pobrane zostaną wyłącznie dane bez prezentacji graficznej oraz komentarzy.
  • Generuj raport błędów - możliwość pobrania raportu w formacie *.pdf. Raport można pobrać w przypadku, gdy dane wejściowe zawierają błędy lub uwagi.
  • Usuń raport – powoduje trwałe usunięcie raportu.