Pomoc

Zmień pakiet

Program przewiduje możliwość zmiany bieżącego pakietu na inny w dowolnej chwili. Znajdują się tutaj szczegółowe informacje dotyczące każdego z dostępnych pakietów. Pakiety dostosowane są zakresem funkcjonalnym oraz limitami do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców takich jak:

    • Przedsiębiorstwa,
    • Biura księgowe,
    • Doradcy finansowi.

Należy wybrać pakiet odpowiadający bieżącym wymaganiom oraz okres, na jaki zostanie opłacony abonament. Korzystanie z systemu eanaliza.pl jest rozliczane poprzez opłacanie abonamentu. Płatności za okresy dłuższe niż jeden miesiąc premiowane są rabatami.

Rozliczenia w ramach zmiany pakietów:

Zmiana pakietu nie pociąga za sobą żadnych strat finansowych. Podczas zmiany pakietu, opłacony i niewykorzystany okres abonamentowy bieżącego pakietu zostanie przeliczony i dodany w postaci dodatkowych dni do wykorzystania w nowym pakiecie. Data ważności nowego pakietu będzie wynosiła: wybrany okres abonamentowy nowego pakietu + ilość dni wynikających z rozliczenia poprzedniego pakietu. W przypadku pytań napisz do nas.