Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Analiza RZiS i bilansu - dynamika

Analiza dynamiki polega na ocenie zmian wartości poszczególnych kategorii finansowych w czasie. Pozwala na identyfikację kierunków i natężenia zmian, a następnie na określeniu ich konsekwencji dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Analiza dynamiki pozycji bilansowych pozwala określić tempo rozwoju przedsiębiorstwa, jak i kierunek zmian zachodzących w przedsiębiorstwie w obrębie kształtowania struktury majątku i struktury kapitału. Ocenia się zmianę znaczenia poszczególnych pozycji majątkowych i kapitałowych w układzie: wzrost/spadek poszczególnych kategorii aktywów oraz wzrost/spadek wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania.

 

Analiza dynamiki pozycji rachunku zysków i strat pozwala określić kierunek i natężenie zmian czynników mających wpływ na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe. Porównuje się tempo zmian przychodów i kosztów w poszczególnych obszarach działania, dzięki czemu można zidentyfikować przyczyny pogorszenia bądź poprawy osiąganych wyników finansowych.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK