Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik struktury majątku

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Jest to podstawowy wskaźnik struktury majątku, obliczany w ramach analizy pionowej bilansu. Poziom wskaźnika zależny jest od branży, w której przedsiębiorstwo działa – w branży produkcyjnej przyjmuje on wartości wyższe, a w handlowej – niższe. Wartość wskaźnika powyżej 1 oznacza bowiem, że aktywa trwałe są wyższe od aktywów obrotowych.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako umocnienie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, ale także jako spadek jego elastyczności (wynikający z umocnienia bazy aktywów trwałych) – spadek elastyczności może prowadzić do spadku rentowności (wzrost kosztów stałych) oraz do pogorszenia płynności finansowej,

    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako spadek zdolności produkcyjnych, przy poprawie elastyczności przedsiębiorstwa.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK