Upewnij się, że jesteś liderem swojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: kapitały obce (grupa B) / kapitał własny * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten ma szczególne znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ informuje, ile razy zobowiązania ogółem przewyższają wartość kapitału własnego (jaka kwota zobowiązań przypada na 1 złotówkę kapitału własnego). Wskaźnik określa więc stopień zabezpieczenia ogółu zobowiązań kapitałem własnym (który pełni między innymi funkcję gwarancyjną tj. stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa). Ocenę warto uzupełnić badaniem wskaźników długoterminowego zadłużenia kapitału własnego: wskaźnikiem ogólnego zadłużenia pożyczkowego oraz wskaźnikiem ogólnego zadłużenia pożyczkowego długoterminowego.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika powyżej 100% świadczą o dużym obciążeniu kapitałów własnych kapitałami obcymi.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa (wynikające ze wzrostu poziomu zadłużenia),
    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa.

Chcesz się dowiedzieć czy możesz bezpiecznie dla firmy wziąć kredyt?

Na podstawie sprawozdań finansowych firmy system eanaliza.pl pomoże podjąć właściwą decyzję.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN