Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten ma szczególne znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ informuje, ile razy zobowiązania ogółem przewyższają wartość kapitału własnego (jaka kwota zobowiązań przypada na 1 złotówkę kapitału własnego). Wskaźnik określa więc stopień zabezpieczenia ogółu zobowiązań kapitałem własnym (który pełni między innymi funkcję gwarancyjną tj. stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa). Ocenę warto uzupełnić badaniem wskaźników długoterminowego zadłużenia kapitału własnego: wskaźnikiem ogólnego zadłużenia pożyczkowego oraz wskaźnikiem ogólnego zadłużenia pożyczkowego długoterminowego.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika powyżej 100% świadczą o dużym obciążeniu kapitałów własnych kapitałami obcymi.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

      • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa (wynikające ze wzrostu poziomu zadłużenia),

      • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK