Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wyniki analizy

Widok zawiera listę wykonanych raportów, do których posiadasz dostęp. Dostęp do wyników jest zależny od uprawnień, jakie zostały zdefiniowane (Właściciel konta, Użytkownik lub Obserwator).

Obok unikalnej nazwy raportu znajduje się data utworzenia raportu, oraz opcjonalnie, informacje o Użytkowniku, który wykonał raport, nazwie Klienta, dla którego został on wykonany, oraz ewentualnych błędach w raporcie.

Operacje:

  • Nowa analiza – umożliwia tworzenie nowej analizy.
  • Podgląd - umożliwia podgląd wyników, a tym samym dokonanie ich analizy z wykorzystaniem prezentacji graficznych w postaci wykresów. Podgląd można również uzyskać klikając na nazwę raportu.
  • Edycja - umożliwia dokonanie zmiany danych wejściowych takich jak bilans oraz rachunek zysków i strat. Skorygowane dane wejściowe zostaną przeliczone ponownie oraz uwzględnione w ekranach podglądu oraz raportach.
  • Rozszerz – umożliwia dołączanie kolejnych okresów obrachunkowych do raportu. Funkcja służy budowie wielookresowych raportów oraz może być wykorzystywana do tworzenia prognoz w okresach przyszłych. Wynikiem tej operacji będzie nowy raport. Raport, na bazie którego sporządzono rozszerzenie, pozostanie w liście wyników bez zmian.
  • Usuń  – powoduje trwałe usunięcie raportu.
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK