Upewnij się, że jesteś liderem swojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), czyli stopa zwrotu z kapitału własnego: zysk netto / kapitał własny * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala ocenić efektywność wykorzystania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie, z tego względu leży on w sferze szczególnych zainteresowań właścicieli przedsiębiorstwa, którzy zainteresowani są wielkością zysku netto, jaką przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować z powierzonego mu kapitału. Wartość wskaźnika rentowności kapitałów własnych można porównać ze stopą zwrotu z inwestycji dostępnych na rynku finansowym np. oprocentowaniem bonów/obligacji skarbowych, stopą zwrotu z indeksów giełdowych, oprocentowaniem lokat bankowych.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie (świadczy to o wysokiej bądź zwiększającej się rentowności kapitałów własnych).
  • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie (świadczy to o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności kapitałów własnych).

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.

Jak obliczyć ROE?

System eanaliza.pl obliczy wartość rentowności kapitałów własnych i porówna ją do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN