Upewnij się, że jesteś liderem swojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik płynności gotówkowej klasyczny (płynność I stopnia)

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik płynności gotówkowej klasyczny: inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje, jaka część zobowiązań krótkoterminowych (bieżących) może być uregulowana natychmiast z posiadanych zasobów gotówki i jej ekwiwalentów, a także innych aktywów pieniężnych, które można relatywnie szybko upłynnić na rynku finansowym (czyli najbardziej płynnych składników aktywów). Dla wskaźnika płynności gotówkowej klasycznej,płynności I stopnia - nie ma wartości wzorcowych – dlatego interpretacji poddaje się zazwyczaj kierunek zmian wartości wskaźnika. Rekomenduje się jednak utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie 10%-20% (z punktu widzenia praktyki zarządzania gotówką).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako poprawę płynności natychmiastowej, natomiast jego spadek – odpowiednio jako pogorszenie,
    • utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie poniżej 10% interpretujemy jako zagrożenie dla zachowania płynności finansowej.

Czy wiesz jak ocenić płynność finansową?

Wyliczymy wskaźniki płynności finansowej w oparciu o dane zgromadzone w bilansie i rachunku zysków i strat.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN