Sprawdź z nami jak wypadasz na tle branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę płynności finansowej w ujęciu statycznym. Informuje o możliwości pokrycia natychmiast wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych posiadanymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami pieniężnymi.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Interpretacja wskaźnika

 • Wskaźnik ten nie powinien przyjmować ani zbyt niskich, ani zbyt wysokich wartości. Przyjmuje się, że wartość wskaźnika zobowiązań natychmiast wymagalnych powinna oscylować wokół 0,2 (czyli 20%).
  • wartość wskaźnika znacznie poniżej zalecanego poziomu 0,2 może świadczyć o zbyt niskim poziomie środków pieniężnych i aktywów pieniężnych w stosunku do zobowiązań natychmiast wymagalnych, co może prowadzić do problemów w utrzymywaniu płynności finansowej,
  • wartość wskaźnika znacznie powyżej zalecanego poziomu 0,2 może świadczyć o zbyt wysokim poziomie środków pieniężnych i aktywów pieniężnych w stosunku do zobowiązań natychmiast wymagalnych, co może prowadzić do niższej efektywności działania wynikającej z nadpłynności.
 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie ok. 0,2 lub zmiany prowadzące do uzyskania tego poziomu oceniane są pozytywnie, co świadczy o odpowiednim poziomie płynności finansowej,
  • wzrost wartości wskaźnika znacznie powyżej ok. 0,2 oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem nadpłynnością,
  • spadek wartości wskaźnika znacznie poniżej ok. 0,2 oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej.

Jak badać płynność finansową firmy?

Obliczymy i wyświetlimy wartości wskaźników płynności finansowej w oparciu o dane zgromadzone w bilansie i rachunku zysków i strat.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN