Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę płynności finansowej w ujęciu statycznym. Informuje o możliwości pokrycia natychmiast wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych posiadanymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami pieniężnymi.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Interpretacja wskaźnika

 • Wskaźnik ten nie powinien przyjmować ani zbyt niskich, ani zbyt wysokich wartości. Przyjmuje się, że wartość wskaźnika zobowiązań natychmiast wymagalnych powinna oscylować wokół 0,2 (czyli 20%).

   • wartość wskaźnika znacznie poniżej zalecanego poziomu 0,2 może świadczyć o zbyt niskim poziomie środków pieniężnych i aktywów pieniężnych w stosunku do zobowiązań natychmiast wymagalnych, co może prowadzić do problemów w utrzymywaniu płynności finansowej,

   • wartość wskaźnika znacznie powyżej zalecanego poziomu 0,2 może świadczyć o zbyt wysokim poziomie środków pieniężnych i aktywów pieniężnych w stosunku do zobowiązań natychmiast wymagalnych, co może prowadzić do niższej efektywności działania wynikającej z nadpłynności.

 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

   • utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie ok. 0,2 lub zmiany prowadzące do uzyskania tego poziomu oceniane są pozytywnie, co świadczy o odpowiednim poziomie płynności finansowej,

   • wzrost wartości wskaźnika znacznie powyżej ok. 0,2 oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem nadpłynnością,

   • spadek wartości wskaźnika znacznie poniżej ok. 0,2 oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK