Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Model D. Hadasik (1998)

Sposób obliczania

gdzie:

Opis modelu

D. Hadasik opracowała 9 modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstwa. Model (4) D. Hadasik (1998) ze względu na poziom poprawności wyników uznawany jest za najlepszy i uwzględnia w swojej konstrukcji 6 zmiennych charakteryzujących: płynność finansową, zadłużenie oraz efektywność działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Interpretacja wartości modelu Z(HA)

 • Z (HA)= -0,374345 -wartość krytyczna modelu (zagrożenie upadłością dla wartości funkcji poniżej wartości krytycznej)

  • Z (HA)≤ -0,374345 -"bankruci"
  • Z (HA) > -0,374345 -"niebankruci"

 • Dopasowanie modelu: 95,08% (odsetek poprawnych szacowań modelu).

 • Im wyższa wartość funkcji Z(HA) (powyżej wartości krytycznej -0,374345), tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i mniejsze zagrożenie bankructwem (w ciągu najbliższego roku).

 • Wzrost wartości funkcji Z(HA) w czasie (z okresu na okres) oznacza poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zmniejszenie zagrożenia bankructwem.

 • W przypadku zidentyfikowania znacznego zagrożenia upadłością (funkcja Z(HA) poniżej wartości krytycznej), zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.

Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wynik funkcji Z(HA)

Wartość stała +2,36261

Wyraz wolny, stały, wynika z szacunków statystycznych przy budowaniu modelu, pozwala na ustalenie granicznej wartości Z(HA).

X1 – płynność bieżąca

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,365425
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności bieżącej. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy poziom płynności finansowej, który ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa płynność (większa nadwyżka aktywów obrotowych ponad zobowiązaniami krótkoterminowymi) oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika, zwiększa wartość funkcji Z(HA) poprzez oddziaływanie dodatniego współczynnika.

X2 – płynność szybka

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: -0,765526
Jednostka: razy

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności szybkiej. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy poziom płynności finansowej, który ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa płynność (większa nadwyżka płynnych aktywów obrotowych ponad zobowiązaniami krótkoterminowymi) oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa.
 • Jednak w tym modelu wzrost wartości wskaźnika, poprzez oddziaływanie ujemnego współczynnika obniża wartość funkcji Z(HA).

X3 – zadłużenie ogółem

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: -2,40435
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik zadłużenia ogólnego. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższe zadłużenie przedsiębiorstwa, które zwiększa ryzyko bankructwa.
 • W modelu wskaźnik X3 ma współczynnik ze znakiem ujemnym, co oznacza, że wzrost wskaźnika (więc wzrost zadłużenia), będzie obniżać wartość funkcji Z(HA) wskazując na wzrost zagrożenia bankructwem.

X4 – udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +1,59079
Jednostka: %

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów, jednak mianownik wymaga modyfikacji – powinien uwzględniać wartość aktywów ogółem zamiast aktywów obrotowych. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większe znaczenie kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa wskazując na stabilne, długoterminowe źródła finansowania zaangażowane w działalność operacyjną przedsiębiorstwa (co ogranicza wykorzystanie zobowiązań krótkoterminowych).
 • Z perspektywy bezpieczeństwa działania, wyższa wartość wskaźnika X4 oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa .
 • Większe wykorzystanie kapitału obrotowego ogranicza ryzyko płynności, zwiększając bezpieczeństwo działania.
 • W sytuacji ujemnego kapitału obrotowego netto, wskaźnik X4 będzie obniżał wartość funkcji Z(HA) wskazując na wzrost zagrożenia bankructwem.

X5 – rotacja należności krótkoterminowych

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,00230258
Jednostka: dni

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokłądnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych w dniach. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza dłuższy czas oczekiwania na spływ należności, co ogranicza efektywność działania.
 • Jednak w modelu wskaźnik X5 ma wagę dodatnią, co oznacza, że wzrost wskaźnika będzie prowadzić do wzrostu wartości funkcji Z(HA) i poprawy sytuacji przedsiębiorstwa.

X6 – rotacja zapasów

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: -0,0127826
Jednostka: dni

Uwagi do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rotacji zapasów. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza dłuższy czas zaangażowania środków przedsiębiorstwa w działalność operacyjną, dłuższy czas zamrożenia środków w zapasach, co obniża efektywność działania.
 • W modelu wskaźnik X6 ma ujemną wagę, co oznacza, że wzrost wartości wskaźnika będzie prowadził do obniżenia wartości funkcji Z(HA), co z kolei będzie wskazywać na wzrost ryzyka bankructwa.

Źródło:
HADASIK D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
PRUSAK B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK