Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Przeglądarka e-Sprawozdań

Przeznaczenie narzędzia

Przeglądarka e-Sprawozdań to narzędzie służące przekształcaniu sprawozdań finansowych w formie plików *.xml do plików *.pdf ułatwiających ich odczyt i interpretację bez znajomości składni XML. Pliki sprawozdań udostępniane są w systemie eKRS.

Przeglądarka odczytuje następujące sprawozdania finansowe zgodne ze strukturami logicznymi udostępnionymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

  • dla jednostek innych (w złotych i tysiącach),
  • dla skonsolidowanych jednostek innych (w złotych i tysiącach)
  • dla jednostek małych (w złotych i tysiącach),
  • dla jednostek mikro (w złotych i tysiącach),
  • dla organizacji pozarządowych (w złotych i tysiącach),
  • dla zakładów ubezpieczeń (w złotych i tysiącach),
  • dla skonsolidowanych zakładów ubezpieczeń (w złotych i tysiącach).

 

Opis działania przeglądarki

Korzystanie z przeglądarki wymaga jedynie wyboru pliku sprawozdania w formacie *.xml, pobranego uprzednio z systemu eKRS. W celu przesłania pliku należy użyć przycisku Przeglądaj albo przeciągnąć i upuścić plik we wskazanym miejscu. UWAGA! Przesyłanie pliku następuje automatycznie. Przeglądarka nie akceptuje plików w formatach innych niż *.xml.

Jeżeli przesłany plik posiada format i strukturę zgodną z jednym z wariantów opisanych powyżej, to po chwili wyświetlony zostanie podgląd sprawozdania w formie pliku *.pdf. Ponadto, jeżeli w sprawozdaniu wskazano dodatkowe załączniki, możliwe będzie ich pobranie w formie pliku *.zip, korzystając z przycisku Pobierz załączniki. W przypadku problemów z odczytem pliku (np. z powodu niewspieranego lub nieaktualnego formatu), wyświetlone zostaną stosowne komunikaty o błędach.

 

Łatwo przeglądaj zawartość sprawozdań finansowych

Dzięki przeglądarce e-Sprawozdań w prosty i przejrzysty sposób zapoznasz się z całą zawartością sprawozdań z eKRS

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN