Wykorzystaj darmową aplikację Edu eanaliza.pl do celów naukowych

LOGOWANIE DO EDU ▶︎

Studenci

Na potrzeby edukacyjne Uczniów i Studentów stworzyliśmy w ramach systemu funkcjonalność pozwalającą ćwiczyć zagadnienia analizy finansowej firm. Uważamy, że wiedza poparta praktycznymi umiejętnościami to klucz do przyszłych sukcesów. Dlatego stworzyliśmy bezpłatną wersję edukacyjną systemu, która wspiera Uczniów, Studentów i Nauczycieli w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej i finansowej. Zakres funkcjonalny systemu w wersji edukacyjnej "Edu" umożliwia wykonanie pełnej wskaźnikowej analizy finansowej firm – przyszłych potencjalnych Klientów.

Wersja edukacyjna umożliwia:

  • Konfigurację pracy zespołowej z wykorzystaniem wieloosobowego dostępu do systemu o zróżnicowanych uprawnieniach,
  • Tworzenie spersonalizowanych firmowych analiz finansowych,
  • Rozszerzanie danych dla analiz już utworzonych. Możliwość dołączania kolejnych okresów (miesięcy, kwartałów, lat), a tym samym możliwość systematycznego monitoringu finansów analizowanych firm,
  • Udostępnienie online wyników swojej pracy Nauczycielom poprzez zdefiniowanie uprawnień dostępu do systemu. Nauczyciele będą mieli dostęp do analiz w systemie, dla których Uczeń – Student odznaczy opcję do udostępnienia. Wersje robocze analiz pozostaną dostępne jedynie dla wykonującego czyli Ucznia – Studenta.
  • Rozszerzenie zakresu analizy finansowej o dodatkowe wskaźniki dostępne w systemie,
  • Rozszerzenie zakresu analizy finansowej o własne wskaźniki. System umożliwia definiowanie własnych wskaźników wraz z opisem,
  • Komentowanie i doradzanie w odniesieniu do poszczególnych grup danych. Komentarze i wskazówki będą wyświetlana zarówno na raportach pdf, jak i w systemie,
  • Generowanie raportów w formacie *.pdf, *.xlsx oraz *.csv.

Wykorzystaj zdobytą wiedzę w praktyce sporządzając analizy finansowe przedsiębiorstw

System eanaliza.pl ułatwi prezentację wyników analiz finansowych firm, przedstawiając je w formie graficznej.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN