Sprawdź z nami jak wypadasz na tle branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik zastosowania kapitału obcego

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zastosowania kapitału obcego: kapitały obce (grupa B) / aktywa obrotowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten służy ocenie stopnia sfinansowania aktywów obrotowych z kapitałów obcych przedsiębiorstwa i dopełnia wnioski płynące z badania wskaźnika zastosowania kapitału własnego (nie wymaga odrębnej interpretacji – jest potrzebny do obliczenia wartości Syntetycznego wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Czy wiesz jakie jest zastosowanie kapitału obcego w firmie?

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik na podstawie danych zgromadzonych w sprawozdaniach finansowych i porówna go do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN