Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik zastosowania kapitału obcego

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten służy ocenie stopnia sfinansowania aktywów obrotowych z kapitałów obcych przedsiębiorstwa i dopełnia wnioski płynące z badania wskaźnika zastosowania kapitału własnego (nie wymaga odrębnej interpretacji – jest potrzebny do obliczenia wartości Syntetycznego wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika powyżej 1 świadczą o spełnieniu złotej zasady finansowej i stabilności finansowej przedsiębiorstwa (utrzymanie równowagi finansowej).

  • Wartości wskaźnika bliskie 1 interpretujemy jako wysokie ryzyko utraty stabilności finansowej.

  • Wartości wskaźnika poniżej 1 interpretujemy jako nieprawidłowe, świadczące o braku zachowania złotej zasady finansowej i utracie stabilności finansowej; w sytuacji takiej aktywa trwałe finansowane są kapitałami obcymi krótkoterminowymi, co jest bardzo niebezpieczne (obowiązek spłaty zobowiązań krótkoterminowych może rodzić konieczność wyprzedawania majątku trwałego, a w rezultacie zmniejszenie skali działania na skutek pogorszenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa).

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako poprawę stabilności finansowej (i równowagi finansowej),

    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK