Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik stopy marży brutto

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik stopy marży brutto: zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, jaka jest relacja zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży netto, a zatem jaka część przychodów ze sprzedaży netto przeznaczona jest na pokrycie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (czyli kosztów operacyjnych).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższe wartości wskaźnika stopy marży brutto, tym wyższa jest rentowność sprzedaży, gdyż koszty podstawowej działalności operacyjnej pochłaniają mniejszą część przychodów ze sprzedaży netto.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę rentowności,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie rentowności

Jak obliczyć wskaźnik stopy marży brutto?

Wykorzystaj system eanaliza.pl, aby ze sprawozdań finansowych firmy otrzymać informację o wartości wskaźnika stopy marży brutto i porównać jego wartość do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN