Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik stopy marży brutto

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik pozwala określić, jaka jest relacja zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży netto, a zatem jaka część przychodów ze sprzedaży netto przeznaczona jest na pokrycie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (czyli kosztów operacyjnych).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższe wartości wskaźnika stopy marży brutto, tym wyższa jest rentowność sprzedaży, gdyż koszty podstawowej działalności operacyjnej pochłaniają mniejszą część przychodów ze sprzedaży netto.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

      • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę rentowności,

      • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie rentowności

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK