Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Cykl konwersji gotówki w dniach

Sposób obliczania

Wzór na cykl konwersji gotówki w dniach: cykl zapasów w dniach + cykl należności w dniach - cykl zobowiązań w dniach

Opis wskaźnika

W uproszczonym, modelowym ujęciu wskaźnik pozwala określić przybliżoną liczbę dni, jaka upływa od momentu wypływu środków pieniężnych z przedsiębiorstwa na regulowanie zobowiązań do momentu wpływu środków z tytułu należności. Informuje on o liczbie dni, w ciągu których dla sfinansowania cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa potrzebny jest dodatkowy kapitał (kapitał stały, czyli inny niż zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa). W interpretacji cyklu konwersji gotówki należy oprzeć się na wynikach analizy cykli cząstkowych, by stwierdzić z jakiego powodu cykl ten się wydłużył bądź skrócił i czy w danych okolicznościach jest to zjawisko oceniane negatywnie.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wydłużenie cyklu konwersji gotówki oceniamy negatywnie, jeżeli:
  • Wystąpienie ujemnego cyklu konwersji gotówki interpretujemy jako zjawisko negatywne, bo świadczy to o nadmiernym (i ryzykownym) zaangażowaniu zobowiązań bieżących w finansowanie działalności (wyjątek – branża handlowa, tam często pojawia się ujemny cykl konwersji gotówki i nie jest on zjawiskiem negatywnym),
  • Ujemny cykl konwersji gotówki należy uznać za sytuację alarmującą, jeżeli ustalimy dodatkowo, że dużą część zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania przeterminowane.

Czy firmie jest potrzebny dodatkowy kapitał?

Informacje o tym wyświetli system eanaliza.pl wyliczając cykl konwersji gotówki wraz z porównaniem wyniku do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN