Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Cykl konwersji gotówki w dniach

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

W uproszczonym, modelowym ujęciu wskaźnik pozwala określić przybliżoną liczbę dni, jaka upływa od momentu wypływu środków pieniężnych z przedsiębiorstwa na regulowanie zobowiązań do momentu wpływu środków z tytułu należności. Informuje on o liczbie dni, w ciągu których dla sfinansowania cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa potrzebny jest dodatkowy kapitał (kapitał stały, czyli inny niż zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa). W interpretacji cyklu konwersji gotówki należy oprzeć się na wynikach analizy cykli cząstkowych, by stwierdzić z jakiego powodu cykl ten się wydłużył bądź skrócił i czy w danych okolicznościach jest to zjawisko oceniane negatywnie.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wydłużenie cyklu konwersji gotówki oceniamy negatywnie, jeżeli:

  • Wystąpienie ujemnego cyklu konwersji gotówki interpretujemy jako zjawisko negatywne, bo świadczy to o nadmiernym (i ryzykownym) zaangażowaniu zobowiązań bieżących w finansowanie działalności (wyjątek – branża handlowa, tam często pojawia się ujemny cykl konwersji gotówki i nie jest on zjawiskiem negatywnym),

  • Ujemny cykl konwersji gotówki należy uznać za sytuację alarmującą, jeżeli ustalimy dodatkowo, że dużą część zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania przeterminowane.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK