Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Model E. Mączyńskiej

Sposób obliczania

gdzie:

Opis modelu

Model E. Mączyńskiej uwzględnia 5 wskaźników finansowych odnoszących się do rentowności przedsiębiorstwa, płynności finansowej i efektywności działalności operacyjnej oraz struktury kapitału i zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.

Interpretacja wartości modelu Z(M)

 • Z (M)= 0 -wartość krytyczna modelu (zagrożenie upadłością dla wartości funkcji poniżej 0)

 • Z (M)≤ 0 -"bankruci"
 • Z (M)> 0 -"niebankruci"
 • Dopasowanie modelu: 95% (odsetek poprawnych szacowań modelu).

 • Im wyższa wartość funkcji (0,1 i wyższa), tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i mniejsze zagrożenie bankructwem (w ciągu najbliższego roku).

 • Wzrost wartości funkcji w czasie (z okresu na okres), oznacza poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zmniejszenie zagrożenia bankructwem.

 • W przypadku zidentyfikowania znacznego zagrożenia upadłością (funkcja Z(M) poniżej wartości krytycznej), zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.

Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników oraz analiza ich wpływu na wynik funkcji Z(M)

Wartość stała -2,478

Wyraz wolny, stały, wynika z szacunków statystycznych przy budowaniu modelu, pozwala na ustalenie granicznej wartości Z(M) na poziomie zero.

X1 – rentowność operacyjna aktywów

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +9,478
Jednostka: %

Uwaga do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku operacyjnego na podstawie posiadanych zasobów (aktywów).
 • W modelu wskaźnik X1 ma współczynnik ze znakiem dodatnim, co oznacza, że wzrost wskaźnika (wzrost rentowności), będzie podwyższać wartość funkcji Z(M).
 • W przypadku wyniku ujemnego (straty), wskaźnik X1 będzie obniżał wartość funkcji Z(M), zwiększając zagrożenie bankructwem.
 • Wskaźnik X1 ma przypisaną w modelu najwyższą wagę, co podkreśla znaczenie rentowności dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

X2 – udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +3.613
Jednostka: %

Uwaga do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X2 oznacza większe zastosowanie kapitału własnego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa a więc większe bezpieczeństwo, stabilność finansową i wiarygodność kredytową podmiotu.
 • Wzrost wartości wskaźnika X2, prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) ograniczając ryzyko bankructwa.

X3 – pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +3,246
Jednostka: %

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X3 oznacza większą zdolność przedsiębiorstwa do pokrywania zobowiązań generowaną nadwyżką finansową, na która składa się zysk netto i amortyzacja (wyznaczając wewnętrzne źródła finansowania działalności).
 • Wzrost wartości wskaźnika X3 prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) i ograniczenia ryzyka bankructwa.

X4 – płynność bieżąca

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +3,246
Jednostka: %

Uwaga do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest obliczany dokładnie tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik płynności bieżącej. Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X4 oznacza wyższy poziom płynności, który zabezpiecza bieżącą sytuację finansową przedsiębiorstwa i ogranicza ryzyko bankructwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika X4 prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) i ograniczenia ryzyka bankructwa.

X5 – efektywność aktywów

Sposób obliczania

Waga wskaźnika: +0,802
Jednostka: razy

Uwaga do obliczenia wskaźnika

Wskaźnik jest częściowo obliczany tak, jak ujęty w systemie eanaliza.pl wskaźnik rotacji aktywów ogółem, jednak licznik wymaga modyfikacji – powinien uwzględniać sumę przychodów operacyjnych, czyli pozycje A + D (w wariancie porównawczym RZiS). Dane do obliczenia wskaźnika, to dane na dzień bilansowy.

Interpretacja

 • Wyższa wartość wskaźnika X5 oznacza większą efektywność przedsiębiorstwa w generowaniu przychodów z działalności operacyjnej, a więc lepszą sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 • Wzrost wartości wskaźnika X5 prowadzi do wzrostu wartości funkcji Z(M) i ograniczenia ryzyka bankructwa.

Źródło:
MĄCZYŃSKA E., ZAWADZKI M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista 2, 205-235.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK