Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Raporty w systemie

Jedną z podstawowych funkcji systemu jest tworzenie personalizowanych raportów analiz finansowych w formacie *.pdf, dostępnych z dowolnego miejsca i urządzenia, dla osób którym Właściciel konta przypisze uprawnienia dostępu.

Prezentacja danych w raportach:

W celu zwiększenia czytelności oraz przejrzystości, dane w raportach są pogrupowane i prezentowane w tabelach (grupy wskaźników, struktura procentowa oraz dynamika). Zakres danych można rozszerzyć o wskaźniki dodatkowe oraz własne. Tworzone w ramach systemu raporty mogą posiadać zróżnicowane zakresy danych. Użytkownik decyduje o zakresie danych prezentowanych w raportach.

Wykresy:

Prezentacja graficzna w znacznym stopniu ułatwia interpretację danych liczbowych, dlatego też system umożliwia tworzenie wykresów dla poszczególnych grup danych. Użytkownicy definiują wykresy, w tym: serie danych, rodzaj wykresu, jego nazwę, załączanie etykiet danych oraz decydują, które z wykresów dołączyć do raportu.

Komentarze:

Użytkownicy sporządzający raporty mogą zamieścić swoje uwagi, wnioski oraz rekomendacje dotyczące analizy finansowej dla każdej grupy danych. Komentarze zamieszczone w raporcie mogą być niezwykle przydatne dla kadry kierowniczej, rady nadzorczej, udziałowców lub akcjonariuszy.

Personalizacja raportów:

Personalizacja raportu dotyczy umieszczenia danych firmy wraz z logotypem na stronie tytułowej. W pakietach Ekspert i Analityk dostępna jest rozszerzona personalizacja raportów, ponieważ oprócz danych firmy sporządzającej raport (Biura księgowego, Doradcy finansowego lub Analityka) zamieszczone są dane Klienta wraz z logotypem, dla którego raport został wykonany.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK