Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Raporty w systemie

Jedną z podstawowych funkcji systemu jest tworzenie personalizowanych raportów analiz finansowych w formacie *.pdf, dostępnych z dowolnego miejsca i urządzenia, dla osób którym Właściciel konta przypisze uprawnienia dostępu.

Prezentacja danych w raportach:

W celu zwiększenia czytelności oraz przejrzystości, dane w raportach są pogrupowane i prezentowane w tabelach (grupy wskaźników, struktura procentowa oraz dynamika). Zakres danych można rozszerzyć o wskaźniki dodatkowe oraz własne. Tworzone w ramach systemu raporty mogą posiadać zróżnicowane zakresy danych. Użytkownik decyduje o zakresie danych prezentowanych w raportach.

Wykresy:

Prezentacja graficzna w znacznym stopniu ułatwia interpretację danych liczbowych, dlatego też system umożliwia tworzenie wykresów dla poszczególnych grup danych. Użytkownicy definiują wykresy, w tym: serie danych, rodzaj wykresu, jego nazwę, załączanie etykiet danych oraz decydują, które z wykresów dołączyć do raportu.

Komentarze:

Użytkownicy sporządzający raporty mogą zamieścić swoje uwagi, wnioski oraz rekomendacje dotyczące analizy finansowej dla każdej grupy danych. Komentarze zamieszczone w raporcie mogą być niezwykle przydatne dla kadry kierowniczej, rady nadzorczej, udziałowców lub akcjonariuszy.

Personalizacja raportów:

Personalizacja raportu dotyczy umieszczenia danych firmy wraz z logotypem na stronie tytułowej. W pakiecie Ekspert dostępna jest rozszerzona personalizacja raportów, ponieważ oprócz danych firmy sporządzającej raport (Biura księgowego lub Doradcy finansowego) zamieszczone są dane Klienta wraz z logotypem, dla którego raport został wykonany.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN