Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Syntetyczny wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Sposób obliczania

lub

(Powyższe formuły są równoważne – muszą dać ten sam wynik)

Opis wskaźnika

Syntetyczny wskaźnik sytuacji finansowej stanowi podsumowanie ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z uwagi na prawidłowość relacji majątkowo-kapitałowych. Dla wskaźnika nie podaje się wartości wzorcowych, obserwuje się jedynie kierunek jego zmian w czasie. Przy interpretacji tych zmian powinno dążyć się do ustalenia, który wskaźnik cząstkowy spowodował wzrost bądź spadek wskaźnika syntetycznego. Pozwoli to wstępnie wyjaśnić przyczyny pogorszenia lub poprawy ogólnej sytuacji finansowej, a następnie uszczegółowić analizę w tym obszarze.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

    • wzrost poziomu wskaźnika interpretujemy jako poprawę ogólnej sytuacji finansowej, wynikającą z poprawy dopasowania struktury kapitałów do struktury majątku,

    • spadek poziomu wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie ogólnej sytuacji finansowej, wynikające z pogorszenia dopasowania struktury kapitałów do struktury majątku.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK