Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o udziale kosztów działalności operacyjnej w przychodach ze sprzedaży, a zatem wskazuje na to, jaka część przychodów ze sprzedaży przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności operacyjnej.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie poziomy wskaźnika kosztów operacyjnych (powyżej 0,9) sugerują nieprawidłową politykę zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie.

  • Wartości wskaźnika przekraczające 1,00 informują o niewłaściwej sytuacji, w której koszty działalności operacyjnej przewyższają przychody netto ze sprzedaży (podstawowa działalność operacyjna jest deficytowa).

  • Wskaźnik informuje również pośrednio o wysokości marży na sprzedaży. Wyższa wartość wskaźnika (blisko 1,00) sygnalizuje niską wartość marży na sprzedaży.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

      • wzrost wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako podejmowanie nierentownych działań w ramach działalności operacyjnej,

      • spadek wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako podejmowanie działań rentownych, obniżających koszty działalności operacyjnej.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK