Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Płynność finansowa - Wprowadzenie

Płynność finansowa jest podstawowym parametrem oceny jakości bieżącej działalności firmy i oznacza zdolność do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących (krótkoterminowych). Płynność finansową przedsiębiorstwa warunkuje posiadanie wystarczającego poziomu tzw. aktywów płynnych, a więc aktywów podlegających wymianie na gotówkę w relatywnie krótkim czasie i bez ponoszenia znacznych kosztów transakcyjnych. Analiza płynności finansowej opiera się na badaniu wskaźników relacjonujących wybrane aktywa płynne do poziomu zobowiązań bieżących (krótkoterminowych). Wskaźniki te bazują na ujęciu likwidacyjnym, które zakłada, że poszczególne składniki aktywów obrotowych zostają spieniężone w celu spłaty zobowiązań bieżących (krótkoterminowych).

W skład grupy wskaźników płynności finansowej wchodzi:

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK