Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zadłużenia długoterminowego: zadłużenie długoterminowe / kapitał własny * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik stanowi uzupełnienie analizy wskaźnika zadłużenia ogólnego o obciążenie z tytułu zadłużenia długoterminowego. Pożądane są wartości wskaźnika poniżej 100%. Jeżeli wartość wskaźnika znacznie przewyższa 100%, to przedsiębiorstwo ocenia się jako nadmiernie zadłużone, co może zagrażać jego bezpieczeństwu finansowemu.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Kształtowanie się wartości wskaźnika na poziomie powyżej 100% oceniamy negatywnie – istnieje ryzyko utraty wiarygodności finansowej.
  • Wysokie wartości i trend wzrostowy wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ rośnie obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.
  • Niskie wartości i trend spadkowy wskaźnika oceniamy odpowiednio pozytywnie i interpretujemy jako poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ spada obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.

Czy chcesz wiedzieć więcej na temat zadłużenia długoterminowego firmy?

System eanaliza.pl wyświetli informacje na temat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN