Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zadłużenia długoterminowego: zadłużenie długoterminowe / kapitał własny * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik stanowi uzupełnienie analizy wskaźnika zadłużenia ogólnego o obciążenie z tytułu zadłużenia długoterminowego. Pożądane są wartości wskaźnika poniżej 1. Jeżeli wartość wskaźnika znacznie przewyższa 1, to przedsiębiorstwo ocenia się jako nadmiernie zadłużone, co może zagrażać jego bezpieczeństwu finansowemu.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Kształtowanie się wartości wskaźnika na poziomie powyżej 1 oceniamy negatywnie – istnieje ryzyko utraty wiarygodności finansowej.
  • Wysokie wartości i trend wzrostowy wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ rośnie obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.
  • Niskie wartości i trend spadkowy wskaźnika oceniamy odpowiednio pozytywnie i interpretujemy jako poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ spada obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.

Czy chcesz wiedzieć więcej na temat zadłużenia długoterminowego firmy?

System eanaliza.pl wyświetli informacje na temat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN