Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik stanowi uzupełnienie analizy wskaźnika zadłużenia ogólnego o obciążenie z tytułu zadłużenia długoterminowego. Pożądane są wartości wskaźnika poniżej 100%. Jeżeli wartość wskaźnika znacznie przewyższa 100%, to przedsiębiorstwo ocenia się jako nadmiernie zadłużone, co może zagrażać jego bezpieczeństwu finansowemu.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Kształtowanie się wartości wskaźnika na poziomie powyżej 100% oceniamy negatywnie – istnieje ryzyko utraty wiarygodności finansowej.

  • Wysokie wartości i trend wzrostowy wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej

    przedsiębiorstwa, ponieważ rośnie obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.

  • Niskie wartości i trend spadkowy wskaźnika oceniamy odpowiednio pozytywnie i interpretujemy jako poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ spada obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK